Hier vind u al het nieuws over de javaclub

 

 BROEDSEIZOEN 2016

Begin januari zijn alle foktomen weer bij elkaar gezet.
We gaan door met 7 hennen en 3 hanen van de Zilverzwartgezoomde Sebrights.
En 7 hennen en 3 hanen van de Goudzwartgezoomde.
Van de Citoenzwartgezoomde hebben we ook 7 hennen en 3 hanen.


25 febr. zijn de eerst eieren (145) in de machine gegaan.
Na de eerste schouw bleken er 76 van bevrucht.
Na . 
Het voorjaar 2017
Op foto's van dit jaar moeten we even wachten

de kuikenjes 4 dagen oud

maart