Hier vind u al het nieuws over de javaclub


 HOE GAAT HET MET ONS IN 2014

 

De eerste keuring dit jaar was in Albergen de jongdieren keuring van de Sebrightclub
Wij namen mee een Goudzwarte haan en hen en Zilverzwarte haan en hen.
De Goudzwarte haan en hen kregen ZG95, de Zilverzwarte hen ZG95 de haan G

Van 9 - 11 oktober "DE MIDDEN VELUWESHOW" te Wenum Wiesel

Hier kregen 2 Goudzwarte hennen en de Goudzwarte haan allen ZG
De haan werd met ZG95 de beste op 2 na
Ook de 2 Zilverzwarte hennen en de Zilverzwarte haan kregen ZG

Een zilverzwarte hen werd met ZG95 de beste op 3 na

                                  


18 oktober de clubshow van "JONG LEVEN" Uitgeest


Hier kreeg de goude haan een F, de hen ZG95
De zilveren haan ZG, en de F

       Deze clubshow was bij ons thuis    


 

24-26 oktober "ZAANSTADSHOW" bij Ranzijn te Zaandam

Hier kregen de Goud zwartgezoomd hennen en haan allen ZG95
De Zilver zwartgezoomde haan ZG95 de hennen ZG94 en ZG95
Wij showde hier de eerst Sebright Citroen de haan ZG94 de hen G92 

           

7 - 8 november "GALLINOVA" Barneveld

Bij de Goud zwartgezoomd kregen zowel de haan als de 2 hennen allen F
De Zilver zwartgezoomde haan ZG95, De hennen ZG95 en F.
Dat was een geweldig resultaat waar we erg blij mee waren.

7 - 10 januari "DE NOORDSHOW"   ASSEN

Na twee maanden eindelijk weer een kleindieren show
Bij de Goud zwartgezoomde kreeg de haan de 4F
De hennen kregen 2 x ZG en de derde F
Bij de Zilver zwartgezoomde kreeg de haan ZG
 De hennen 1 x G, 1 x ZG en de derde werd de 1F

       

22 - 24 januarri "CHAMPION SHOW" NIEUWEGEIN

Tijdens onze laatste show 2014 / 2015 showde wij 13 dieren
Met de Goud zwartgezoomde behaalde we met de hennen zowel de 1 de 2 de 3 als de 4F, de haan werd de 1ZG.
Bij de Zilver zwartgezoomde kreeg de haan 1F
De hennen kregen 1F 1 x ZG en 2 x G
Wij showde voor het eerst met onze nieuwe kleurslag
Citroen zwartgezoomd. De haan kreeg de 2F de hennen 1F en ZG 

            
Hier mee is het tentoonstellings seizoen weer beeindigd en gaan we weer de hennen en hanen bij elkaar zetten. Dan kunnen de broedmachines weer worden aangezet, op naar het volgend jaar.