Hier vind u al het nieuws over de javaclub

 


BEHAALDE RESULTATEN 2012

1 SEPTEMBER JONGDIEREN KEURING JAVACLUB

Op de jongdieren keurdag bij Intratuin te Barneveld
behaalde 2 van de Java hennen F, en 2 ZG.
                Een resultaat waar we heel tevreden mee waren.
 

 

 

                  8 SEPTEMBER JONGDIEREN KEURING UITGEEST                

Hier kregen de Java hennen beiden ZG95
De Sebright's goud zowel de haan als de hennen ZG
Bij de Sebright's zilver kreeg de haan F, en de hennen ZG
De Sebright haan zilver zwartgetekend werd de winnaar van de keuring

  


8 SEPTEMBER
 JONGDIEREN KEURING "ONS GENOEGEN" ZAANDAM

Hier kreeg de Java haan F, de hennen F en ZG
Bij de Sebright's zowel goud als zilver werden 1 haan en 2 hennen meegenomen.
Alle dieren kregen een ZG
De java hen met een F werd de winnaar van de keuring

11 - 13 OKTOBER KLEINDIERENSHOW "MIDDEN VELUWE" IN WENUM WIESEL

            De geshowde Java hennen kregen hier beide ZG.
          en de haan 1F. Bij de Sebright's goudzwart gezoomd
              kreeg de haan ZG, 
en de hennen 1F en ZG
                 Bij de Sebright's zilver kregen zowel
                        de haan als de hennen ZG         

           De goudzwart gezoomde Sebright hen was de beste
                  Sebright, en werd tevens uit geroepen
                        tot winnaar van de Show. 
                De Java haan kwam op de 2e plaats l                                  
                                                                                         

                                                     
27 - 28 OKTOBER CLUBSHOW "JONG LEVEN" IN CASTRICUM

Hier kregen de mee gebrachte Java hennen de 1F en 2F
De Sebright haan goud zwart gezoomd kreeg een F, de hen ZG95
Bij de zilveren hennen kregen beide een ZG95
De Java hen met 1F werd de winnaar, de Sebright haan werd de beste op een na.


                                                  

2 - 4 NOVEMBER DE "ZAANSTAD SHOW" TE ZAANDAM 

Hier showde we 3 Java hennen en 1 Java haan
De haan kreeg ZG95, de hennen 1F, 2F en ZG
Ook namen we 2 Sebright goud zwart gezoomde hennen mee.
Een kreeg een U de ander ZG.
De haan kreeg een ZG.
De 2 meegebrachte Sebrights Zilver zwart gezoomd kregen beide F.

De Sebright goud zwartgezoomd met U werd uitgeroepen tot winaar van de show.
De Java hen met de 1F werd de op een na beste

      8 - 10 NOVEMBER CLUBSHOW  K.P.V. BEVERWIJK                  

 Hier showde wij 2 Java hennen en 4 Sebright hennen
                 De Java's kregen F en een ZG.
               De Sebrights kregen 3 x ZG en F.D
De Java hen met de 1F werd winnaar van de show    
   Wij kregen ons 8ste delfsblauw bordje hierbij

                

  
          


10 NOVEMBER DE JUBILEUMSHOW NEDERLANDSE SEBRIGHTCLUB

Hier showde wij 12 Sebright's, 6 x goud en 6 x zilver.
Bij de zilveren kregen de hanen beide ZG.
De hennen 4ZG, 7ZG  en 2 x G. 
Bij de gouden hanen de 4F en een G
de hennen 3F, 4F, 6ZG en nogmaals ZG.
Met onze Sebright's goud zwartgezoomd behaalde wij een 2 prijs met de collectie 

  

ZATERDAG 17 NOVEMBER CLUBSHOW NEDERLANDSE JAVACLUB
TE WEKEROM

Hier behaalde wij een 2F en 3 x ZG

  

     23 - 24 NOVEMBER WATERPOORTSHOW TE SNEEK              

Hier behaalde wij met de Java hennen de 3eF, 4ZG en ZG
           Met de goud zwart gezoomde Sebright's
            de haan ZG95,de hennen 2F en ZG95 
     Bij de zilveren de haan G92, de hennen 2F en ZG

 

                             

8 - 10 DECEMBER PROVINCIALE KLEINDIERSHOW TE WINKEL

Hier behaalde wij met de Java hennen 1F en 2 ZG95 de haan kreeg een G
Bij de Sebright's zilver zwartgezoomd kreeg de haan G92.
De hennen 1F en een ZG95
 Bij de zwartgezoomde kreeg de haan ZG95, en de hennen 1F en ZG95   3 - 5 JANUARI "DE NOORDSHOW" TE ZUIDLAREN

Van onze meegebrachte Java krielen kreeg de haan F1. de hennen F3 en ZG.
Bij de Sebrights zilver behaalde zowel de haan als hennen ZG.
De Sebright's goud, de haan de 2F.
Bij de hennen kreeg de een ZG, en de andere een 1U. (uitmuntend)
Met op de keurkaart de opmerking bevedering uitmuntend

Deze hen werd 2e bij de Europeese rassen.    

                                
                               1U bij de Goudzwart gezoomde Sebright hennen          1F bij de Zwarte Java hanen

         

  17 - 19 JANUARI "CHAMPION SHOW"  TE NIEUWEGEIN

Drie java krielen kregen 2ZG - 3ZG en ZG 94
Van de Sebright's zilver zwart gezoomd kreeg de haan ZG95
en de hennen de 1e en 2eF
Bij de gouden zwart gezoomd kreeg de haan 1F
de hennen deden het ook prima 1e en 2eF
Hiermee is ons show seizoen weer voorbij, en gaan de haan en hennen
bij elkaar en beginnen we weer met het eieren verzamelen en het uitbroeden er van.