Hier vind u al het nieuws over de javaclub


Behaalde resultaten 2013

30 AUGUSTUS KLEINDIEREN KEURING "JONG LEVEN" UITGEEST
Met de Sebright's zilver zwart gezoomd kregen de haan en hen beide F
De goud zwart gezoomd de haan ZG95 de hen F
De beide zwarte Java's kregen een F

    

 7 SEPTEMBER JONG DIERENDAG JAVACLUB TE BARNEVELD

3 hennen kregen een ZG, 1 hen F 

   
28 SEPTEMBER HOENDERCOMPETITIE NOORD HOLLAND
Deze werd gewonnen door onze vereniging Jong Leven Uitgeest
Onze Sebright hennen kregen beide F 
  

10 - 12 OKTOBER KLEINDIERENSHOW "MIDDEN VELUWE" IN WENUM WIESEL  

 Hier behaalde onze Sebright haan goud zwart gezoomd de 3F, de hen werd 2F ,de ander ZG. Bij de zilveren zwart gezoomd kreeg de haan ZG, een hen werd 1F de andere 2 kregen ZG. 
Met de beide Java hennen haalde we 2 x ZG  

                                   

VAN 25 - 27 OKTOBER DE ZAANSTADSHOW TE ZAANDAM
Hier behaald wij met de zwarte Java's de 1F en de 2eZG
Bij de Zilveren Sebright's kreeg de haan ZG95, even als de beide hennen
De gouden Sebright kreen de haan ZG95, de hennen 1F en 2e ZG
De gouden Sebright hen 1F, werd de beste op 1na van de show.

                                
8 - 9 NOVEMBER  BARNEVELD "GALINOVA"
Hier kregen de Java hennen beide ZG.
Bij de Sebright's zilver zwartgezoomd kregen de haan en 2 hennen ZG.
Bij de goud zwartgezoomd de haan ZG 1 hen ZG de andere kreeg F 

 

   21 - 23 NOVEMBER  "WATERPOORTSHOW"  SNEEK            
  Met de Java hennen behaalde we de 1eF, 2eF en een ZG
    Bij de Sebright's zowel met goud als zilver kregen alle
             7 mee gebrachte dieren een ZG  

                                         

13 - 14 - 15 - DECEMBER PROVINCIALE BONDSSHOW NOORD - HOLLAND

Hier kregen de Java hennen 1F - 2F - ZG95
Bij de Sebright goud zwartgezoomd kreeg de haan ZG95, de hennen 1F en ZG95.
De zilver zwartgezoomd kregen ZG95 en G92.
De Sebright goud zwartgezoomd met de 1F werd tot winnaar gekozen
De Java kriel met de 1F werd de op 1 na beste van de show.

                                                              Provinciale eremedaille in goud en zilver 

OOK 13 - 14 - 15 DECEMBER "ONETO"  TE ENSCHEDE 

Hier kregen de Java hennen 1ZG95 en ZG94.
Bij de Sebright goud kregen de hanen beide ZG. De hennen 3F en ZG95.
De zilveren haan kreeg G, de hennen 5F en 2x ZG95 

  

8 - 11 JANUARI DE NOORDSHOW TE ZUID-LAREN

De java hennen kregen hier 5ZG95 en 1F
Dit was ook de mooiste java van de show.
Bij de zilver zwartgezoomde Sebright's kreeg de haan 3ZG95
Bij de hennen kregen er 2 ZG95 en 1 ZG94.
Bij de goud zwartgezoomde kregen de hanen ZG95 en ZG93.
De hennen ZG95  4F en een 6F

 

 23 - 25 JANUARI "CHAMPION SHOW"  NIEUWEGEIN

Bij de java's kregen beide hennen en de haan ZG
Bij de zilver zwartgezoomde Sebriht's de haan G de hennen beide ZG
Van de goud zwartgezoomde kreeg de haan 1ZG
De hennen 1F en 2x ZG