Hier vind u al het nieuws over de javaclub

 


Hoe verloopt seizoen 2017  

 

De jongdieren dagen in september

Verliepen van redelijk tot prima,met een goud zwart gezoomde
hen werd de clubshow van Ons genoegen gewonnen met de 1F   
Tijdens de Provinciale hoendercompetitie kreeg onze hen ook  


12 - 14 oktober Midden Veluwe show Apeldoorn

Hier gingen wij heen met 12 dieren, met goede resultaten
Bij de gouden scoorde de haan ZG93, de hennen een 1e U - F em ZG95
Bij de zilveren kreeg de haan 1e ZG95 en de hennen 1e F 2e F en 6e F 
De citroen zwart gezoomde haalde de haan 1e ZG en de beide hennen ZG 94
De hen met de 1e U werd tot kampioen van de show gekozen 

                       
Hier boven de winnaar met keurbriefje en beker  

27 -29 oktober Zaanstadshow bij Ranzijn Zaandam

Bij de gouden kreeg de haan 1eF de beide hennen ZG
Zowel bij de Citroen als Zilver zwartgezoomde kreeg alles ZG

  
zaterdag 4 november JUBILEUMSHOW van de Sebrightclub
in het duivensport centrum te Apeldoorn 

Bij de goud zwartgezoomde behaalde de hanen 1eF - 4eF De hennen 2eF - 3eF
en de andere ZG95. Bij de zilver zwartgezoomde kregen de hanen 3eF - 5eZG95.
De hennen 6eF - 9F en 2x ZG95. Bij de citroen zwartcezoomde kregen de
hanen 1eF - ZG95. De hennen allemaal ZG95
Bij de zilveren hadden wij de 1e prijs met de collectie.
Zowel bij de gouden als citroenen behaalde wij de 2e prijs met de collectie

 

10 - 11 november "GALINOVA" te BARNERVELD

Hier gingen wij heen met 1 haan en 3 hennen zowel goud als zilver.
Met goud haalde wij 3 x F en 1 x ZG
Bij de zilveren kregen zpwel de haan als de 3 hennen ZG95

   

 22 - 25 november "WATERPOORTSHOW" te SNEEK

Wij namen mee van zowel goud - zilver als citroen 1 haan en 3 hennen
Bij goud haalden wij 1xF en verder alles ZG95
 Bij de zilveren en citroenen kregen alles ZG

           

25 november clubshow "JONG-LEVEN" UITGEEST  

Hier kregen de goud zwartgezoomde haan en de hennen ZG
Bij de zilver zwart gezoomde kreeg zowel de haan en de hen een F
De zilverzwart gezoomde hen werd de reserve kampioen
                   
                          

 

 1 -3 december "ONETO"  ENSCHEDE

Hier behaalde de zilver zwartgezoomde hennen 1e F en 4e ZG
De haan ZG95. Bij de goud zwartgezoomde de haan ZG95 de hennen
4e ZG en ZG95 De citoen hennen 2e ZG en ZG95