Hier vind u al het nieuws over de javaclub

 


     Hoe gaat het in 2018   

 

Jongdieren dagen in september

Tijdens de jong dierendagen van de Sebrightclub en onze eigen clubs
behaalde wij weer goede resultaten met F en hoge ZG dieren
Bij zowel "ONS GENOEGEN" Zaamstreek als "JONG-LEVEN"
Uitgeest werden wij als winnaar uitgeroepen.

11 - 13 oktober "MIDDEN VELUWE SHOW" Apeldoorn 

 Hier gingen wij heen met 12 dieren. Bij de goud zwartgezoomde kreeg de
haan 3 ZG95 en de hennen ale 3 ZG. Bij de zilver zwartgezoomde
kreeg de haan 1 F en de hennen 3-4-6 ZG. De citroen
zwartgezoomde haan  werd 1 ZG95 en de hennen 2 en 3 ZG95

                                           

25 - 28 oktober  "ZAANSTADSHOW" Zaandam

 

Wij namen hier mee naar toe een goudzwart gezoomde haan die een1F kreeg
Een gouden hen die ook 1F kreeg en een die ZG95 kreeg
Ook namen we mee een zilverzwart gezoomde haan en drie hennen mee
die allemaal ZG 94 en 95 kregen. De citroenzwart gezoomde haan
kreeg ZG95 en het hennetje kreeg 1F
De gouden hen werd de winnaar van de show Tevens wonnen wij de collectie prijs

  

27 oktober clubshow van "JONG-LEVEN" in Castricum

       Hier zetten we in 3 goudzwart gezoomde hennen met 3 x F.
En ook 3 zilverzwart gezoomde hennen met 2 x F en 2 x ZG95 
                                                                                                                                                                                                                                

Z                                                      


8 - 10 november "GALLINOVA" Barneveld

We namen 6 dieren mee De goud zwartgezoomde haan en hen kregen ZG
De andere hen behaalde 1F. Bij de zilver zwartgezoomde kreeg de
haan en een hen beide ZG De tweede hen kreeg een U
en werd tevens uitgeroepen tot winnaar van de dwerghoender.

       

10 november "WIERINGERLANDSHOW"

Ook hier gingen 6 dieren heen, alleen hennen.
De goud zwartgezoomde kregen als waardering 1F - 2F - ZG95
De zilver zwartgezoomde 2x ZG75 en 1F.
Deze 1F was de op een na mooiste van de show

 

22 - 24 november  "WATERPOORTSHOW" Sneek 

Wij namen 12 dieren mee in drie kleurslagen 
Bij de goud zwartgezoomde kreeg de haan 1Fen de hennen alle 2 ZG
De zilver zwartgezoomde de haan 1 ZG de hennenalle ZG
Bij de citroen zwart gezoomde de haan 1 ZG de hennen 1 ZG en 2 x ZG   

            

                                          

8  -  9 december PROVINCIALE BONDSHOW Winkel

Hier namen wij 6 dieren me de guod zwart cezoomde haan kreeg G de hennen 1F en ZG
dde zilveren hennen kregen beide ZG   De citroen zwart gezoomde beide G 

                                         

14 - 16 december "GELDERLANDSHOW"  te Wijchen 

Ook hier gingen wij heen met 12 dieren, in drie kleurslagen
Bij de goud zwartgezoomde kregen zowel de haan als de hennen ZG
Bij de zilver zwartgezoomde kreeg de haam de 1F.
De hennen kregen 1F en 2 x ZG
De citroen zwart gezoomde de haan ZG de hennen 2 x ZG en 1 een G

                                                                                    

3 - 5 januari de "NOORDSHOW"te Assen

Hier kregen bij de goud zwart gezoomde de haan en 2 hennen ZG 1 hen F6
Bij de zilver zwartgezoomde de haan 3e ZGde hennen alle ZG waarvan 1 4eZG
Bij de citroen zwart gezoomde kreeg de haan 1Fde hennen 2 x ZG 1 x G